پنجشنبه 6 اسفند 1388
   
 
 


مدیریت ها   

مدیریت امور بین الملل   
مدیریت پژوهش و فناوری   
مدیریت اکتشاف   
  مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات   
مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز   
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی   
مدیریت توسعه منابع انسانی   
مدیریت امور مالی   
مدیریت امور حقوقی   
طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز   

واحدهای ستادی   

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران   
هسته گزینش   
ایمنی بهداشت و محیط زیست   
بازرسی و پاسخ گویی به شکایات   
حسابرسی داخلی   
حراست   
ستاد اقامه نماز شرکت ملی نفت ایران   
بسیج وزارت نفت   

حوزه رئیس هیئت مدیره    

پژوهشگاه صنعت نفت   
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   
شرکت ملی صادرات گاز ایران   
سازمان امور وزرش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران   
صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان   

شرکتهای خدمات فنی   

شرکت ملی حفاری   
شرکت مهندسی و توسعه نفت   
شرکت پشتیبانی، ساخت و تهیه کالای نفتی تهران   
شرکت پایانه های نفتی ایران   
شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس   
شرکت نفت خزر   
شرکت حفاری شمال   
(NIOC)شرکت بازرگانی نفت ایران   
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور   

شرکت های تولیدی    

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب   

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون       
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون       
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان       
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران       
شرکت بهره برداری آغاجاری       
شرکت پیرا حفاری       
شرکت خدمات رفاهی       
شرکت خدمات ترابری وپشتیبانی نفت       
شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات توربین جنوب     

 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران   

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب       
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق       
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی       
 
شرکت نفت فلات قاره ایران   
شرکت نفت و گاز پارس   
شرکت نفت و گاز اروندان   
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 6702